Вие сте тук

Досие

 • Дата на публикуване на досието:
  петък, 14 August, 2015
  Публична покана:
  Добавено на: петък, 14 August, 2015
  Приложения и документация за участие:
  Добавено на: петък, 14 August, 2015
  Протоколи на комисията:
  Добавено на: четвъртък, 10 September, 2015
  Информация за плащане по договора на ОП:

  30.09.2015 Доставени готови топли обяди за м-ц септември 2015 г.с ф-ра № 0000002216 от 30.09.2015 на стойност 1939.14 лв платено на 05.10.2015 г.
  30.09.2015 Доставени готови закуски за м-ц септември 2015 г. с ф-ра № 0000002941 от 30.09.2015 г. на стойност 424.54 лв. платена на 08.10.2015 г.
  31.10.2015 г.Доставка на готови топли обяди за м.октомври 2015 г. с ф-ра №0000002207 от 31.10.2015 г на стойност 4132.62 лв платено на 9.11.2015 г.
  31.10.2015 г.Доставени готови закуски за м.октовмри 2015 гс ф-ра № 0000002974 от 02.11.2015 г на стойност 848.00 лв платена на 9.11.2015
  г.
  30.11.2015 г.Доставка на готови топли обяди за м. ноември 2015 г.с ф-ра № 0000002245 от 30.11.2015 г. на стойност 4333.50 лв платено на 8.12.2015 г

  30.11.2015 г.Доставка на готови закуски за м. ноември 2015 г. с ф-ра №0000003016 от 7.12.2015 г на стойност 864.00 платена на 11.12.2015
  30.12.2015 г.Доставка на готов топъл обяд за м.декември 2015 г с ф-ра № 0000002262 от 21.12.2015 г на стойност 3685.50лв платена на 21.12.2015 г
  30.12.2015 г.Доставка на готови закуски м.декември 2015 г с ф-ра № 0000003041 от 22.12.2015г. на стойност 734.40 лв платена на 23.12.2015 г.
  30.01.2016 г. Доставка на готов топъл обяд за м. януари 2016 г с ф-ра № 0000002277 от 29.01.2016 г на стойност 3862.08 лв платена на 29.01.2016 г
  30.01.2016г Доставка на готови закуски м. януари 2016 г с ф-ра № 0000003071 от 08.02.2016 г. на стойност 825.12 лв платена на 09.02.2016 г.
  29.02.2016г Доставка на готов топъл обяд м.февруари 2016г с ф-ра № 0000002288 от 29.02.2016г на стойност 3299.94лв платена на 29.02.2016г
  29.02.2016г Доставка на готови закуски м. февруари 2016г с ф-ра № 0000003094 от 10.03.2016г на стойност 637.20лв платена на 11.03.2016г
  31.03.2016г Доставка на готов топъл обяд м.март 2016г с ф-ра № 0000002301 ОТ 31.03.2016г на стойност 4320.54лв. платена на 31.03.2016г.
  31.03.2016г Доставка на готови закуски м. март 2016г. с ф-ра № 0000003116 от 08.04.2016г на стойност 879.12лв. платена на 12.04.2016г.
  30.04.2016г. Доставка на готов топъл обяд м.април 2016г. с ф-ра 0000002348 от 28.04.2016г.на стойност 2826.90лв.платена на 09.05.2016г.
  30.04.2016г.Доставка на готови закуски м.април 2016г. с ф-ра № 0000003142 от 10,05,2016г. на стойност 599.40лв.платена на 16.05.2016г.
  31.05.2016г.Доставка на готов топъл обяд м.май 2016г. с ф-ра № 0000002368 от 31.05.2016г. на стойност 2668.14лв. платена на 02.06.2016г.
  31.05.2016г.Доставка на готови закуски м.май 2016г. с ф-ра № 0000003166 от 08.06.2016г. на стойност 551.88лв. платена на 09.06.2016г.
  15.06.2016г.доставка на готов топъл обядм.юни 2016г. с ф-ра № 0000002387 ОТ 15.06.2016г. на стойност 774.36лв.платена на 15.06.2016г.