Вие сте тук

Апетит 2009 ЕООД от 13.09.2013 г

Доставка на готова закуска за учениците от началния етап на основното образование

Дата на публикуване: 
сряда, 29 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф-ра № 0000000511 от 30.09.2014 г.- готови закуски 1025 бр. за 543.25 лв.
за периода 15-30 септември 2014 год.