Вие сте тук

ДОСТАВКА НА ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ОУ " СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ " С. СТ.ВОЙВОДА

Идентификационен номер: 
9033473
Дата на публикуване: 
вторник, 9 September, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

28.11.2014 Доставени готови топли обяди за м-ц ноември 2014 г. с ф-ра 0000002096 от 28.11.2014 г- на стойност 4586.22 лв. платена на 28.11.2014 г.
22.12.2014 Доставени готови топли обяди за м-ц декември 2014 г.с ф-ра № 0000002052 от 23.12.2014 г. на стойност 3967.38 лв. платена на 23.12.2014 г.
30.01.2015 Доставени готови топли обяди за м-ц януари 2015 г. с ф-ра № 0000002068 от 30.01.2015 г. на стойност 4698.00 лв. платена на 05.02.2015 г.
27.02.2015 Доставени готови топли обяди за м-ц февруари 2015 г. с ф-ра № 0000002077 от 27.02.2015 г. на стойност 4176.36 лв. платена на 10.03.2015 г.
31.03.2015 Доставени готови топли обяди за м-ц март 2015 г с ф-ра № 0000002112 от 31.03.2015 г. на стойност 4999.32 лв. платена на 31.03.2015 г.
30.04.2015 Доставени готови топли обяди за м-ц април 2015 г. с ф-ра №0000002133 от 30.04.2015 г. на стойност 3265.92 лв. платена на 05.05.2015 г.
29.05.2015 Доставени готови топли обяди за м-ц май 2015 г.с ф-ра № 0000002148 от 29.05.2015 г. на стойност 3393.90 лв. платена на 29.05.2015 г.
15.06.2015 Доставени готови топли обяди за м-ц юни 2015 г. с ф-ра № 0000002168 от 15.06.2015 г. на стойност 1064.34 лв. платена 16.06.2015 г.