Вие сте тук

Доставка на готова закуска за учениците в ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Стоил войвода, общ. Нова Загора за учебната 2014/2015 г.

Дата на публикуване: 
сряда, 22 October, 2014
Идентификационен номер: 
9034981
Дата на публикуване на досието: 
сряда, 22 October, 2014
Публична покана: 
Приложения и документация за участие: 
Протоколи на комисията: 
Договор за изпълнение на поръчката и допълнителни споразумения: 
Дата, основание и размер на всяко извършено плащане: 

30.11.2014 Доставени закуски за месец ноември 2014 г с ф-ра №0000002741 от 5.12.2014 г на стойност 916.92 лв
23.12.2014 Доставени закуски за месец декември 2014 г. с ф-ра № 0000002771 от 23,12,2014 г. на стойност 773.82
31.01.2015 Доставени закуски за месец януари 2015 г. с ф-ра № 0000002781 от 03.02.2015 г. на стойност 972.00 лв.
28.02.2015 Доставени закуски за месец февруари 2015 г. с ф-ра № 0000002827 от 06.03.2015 г. на стойност 874.80 лв.
31.03.2015 Доставени закуски за месец март 2015 г. с ф-ра № 0000002860 от 31.03.2015 г. на стойност 1020.60 лв.
29.04.2015 Доставени закуски за месец април 2015 г. с ф-ра № 0000002882 от 29.04.2015 г. на стойност 680.40 лв.
31.05.2015 Доставени закуски за месец май 2015 г. с ф-ра 0 0000002924 ОТ 10.06.2015 г. на стойност 815.40 лв.

Добавено на: 
сряда, 22 October, 2014
Добавено на: 
сряда, 22 October, 2014