Вие сте тук

Кооперация "Меркурий 12"от 13.09.2013 г

Доставка на готов за консумация топъл обяд

Дата на публикуване: 
сряда, 29 October, 2014
Информация за плащане по договора на ОП: 

ф-ра № 0000002085/30.09.2014г доставка на готови обяди
1595бр. за 2631.75 лв за периода 15.09-30.09.2014 г