Вие сте тук

Договори преди 01.X.2014

Договор Идентификационен номер Дата на публикуване Информация за плащане по договора на ОП
ДОСТАВКА НА ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ В ОУ " СВ.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ " С. СТ.ВОЙВОДА 9033473 вторник, 9 September, 2014

28.11.2014 Доставени готови топли обяди за м-ц ноември 2014 г. с ф-ра 0000002096 от 28.11.2014 г- на стойност 4586.22 лв. платена на 28.11.2014 г.
22.12.2014 Доставени готови топли обяди за м-ц декември 2014 г.с ф-ра № 0000002052 от 23.12.2014 г. на стойност 3967.38 лв. платена на 23.12.2014 г.
30.01.2015 Доставени готови топли обяди за м-ц януари 2015 г. с ф-ра № 0000002068 от 30.01.2015 г. на стойност 4698.00 лв. платена на 05.02.2015 г.
27.02.2015 Доставени готови топли обяди за м-ц февруари 2015 г. с ф-ра № 0000002077 от 27.02.2015 г. на стойност 4176.36 лв. платена на 10.03.2015 г.
31.03.2015 Доставени готови топли обяди за м-ц март 2015 г с ф-ра № 0000002112 от 31.03.2015 г. на стойност 4999.32 лв. платена на 31.03.2015 г.
30.04.2015 Доставени готови топли обяди за м-ц април 2015 г. с ф-ра №0000002133 от 30.04.2015 г. на стойност 3265.92 лв. платена на 05.05.2015 г.
29.05.2015 Доставени готови топли обяди за м-ц май 2015 г.с ф-ра № 0000002148 от 29.05.2015 г. на стойност 3393.90 лв. платена на 29.05.2015 г.
15.06.2015 Доставени готови топли обяди за м-ц юни 2015 г. с ф-ра № 0000002168 от 15.06.2015 г. на стойност 1064.34 лв. платена 16.06.2015 г.

Коопрерация "Меркурий 12"-13.09.2013 г понеделник, 24 November, 2014

ф-ра № 0000002087 от 30.10.2014 г. готови обяди за м.октомври 3061 бр за 5050.65 лв

Апетит 2009 ЕООД -13.0.2013 понеделник, 24 November, 2014

ф-ра 0000000531 от 31.10.2014 г готови закуски за м.октомври 1900 бр. за 1007 лв

Апетит 2009 ЕООД от 13.09.2013 г сряда, 29 October, 2014

ф-ра № 0000000511 от 30.09.2014 г.- готови закуски 1025 бр. за 543.25 лв.
за периода 15-30 септември 2014 год.

Кооперация "Меркурий 12"от 13.09.2013 г сряда, 29 October, 2014

ф-ра № 0000002085/30.09.2014г доставка на готови обяди
1595бр. за 2631.75 лв за периода 15.09-30.09.2014 г